"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Човекът и природата в поезията на Яворов (ЛИС)

Всеки от творците на българската литература се чувства призван да изпълни някаква особена, всенародна мисия, сходна с тази на духовен водач. Появата на Яворов е важен момент в литературния живот от края на деветнадесети век. Той е определян като социалист народник, тъй като е имал голям принос за развитието на ученията на социализма и народничеството...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител