"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

България в поетическото творчество на Иван Вазов (ЛИС)

Поетическото си творчество Вазов посвещава на България и на народа и. Образът на родината покорява читателя със своята мащабност и величие, защото е изваян под нестихващия прилив на обичта към отечеството, която в авторовото съзнание е патриотичен дълг...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител