"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

“Бай Ганьо”- ярка творба на българския реализъм от 90-те години на XIXв. (ЛИС)

Следосвобожденската българска култура е белязана от мъчителните търсения на националната идентичност в контекста на европейския и цивилизационен модел. След продължителния период на робска безпросветност и изостаналост спрямо европейските тенденции, младата българска култура е динамична и противоречива. Тя се лута между патриархалното и общоевропейското, между самобитното и универсалното...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител