"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

“АЗБУЧНА МОЛИТВА” – УТВЪРЖДАВАНЕ НА БОГОВДЪХНОВЕНИЯ ХАРАКТЕР НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕННОСТ

Старобългарската поезия е част от официалната българска литература. Образец на декламационната поезия е “Азбучна молитнва”, която представлява встъпление към “Учително евангелие” на Константин Преславски...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител