"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

„Азбучна молитва” на Константин Преславски (ЛИС)

Сред книжовниците от Преславския книжовен кръг се откроява Константин Преславски. Ученик на Методий,  той идва в България след Климент, Наум и Ангеларий и бързо се налага като отличен познавач на християнското богословие. Изпод неговото перо излизат множество преводи, както и собствени текстове, посветени на църковни дейци...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител