"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Анализ на стихотворението "Към висини" на Христо Смирненски

Въпреки творчеството на Христо Смирненски може да бъде пълноценно разчетено с оглед на породилата го социокултурна реалност, то далеч надхвърля нейните граници с универсалността на проблематиката си и с не идейната си дълбочина. Обвързаността му с идеологията на комунистическото движение е основана на изконния човешки стремеж към справедливо устроен обществен ред, осигуряващ не само задоволяване на първичните потребности на хората, но и право на свободна изява на духа и реализация на творческия им потенциал. Тази красива мечта не датира от миналия век, но сега се актуализира от социално-политическите реалности, които принизяват човека до нивото на битово-прагматичното съществуване и физическото оцеляване. На него му е отказано правото да мечтае, да твори и да се себеосъществява като духовно същество.

Социалното страдание обаче не може да унищожи полета на духа, копнежа по свобода и красота. Те са част от природата на човека, у когото изначално са заложени стремежът към идеалното и поривът към висините на божественото. Този универсален хуманистичен възглед е базисният концепт в лириката на Смирненски, чието емблематично проявление е идейният свят на творбата „Към висини”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител