"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Анализ на стихотворението "През бурята" на Христо Смирненски

Основните понятия, които тази поезия актуализира, преосмисляйки ги с оглед на новата социокултурна реалност, са борба, свобода, робство, братство. В рамките на техния обхват се разгръща идейният и поетическият образен свят в лириката на Смирненски. За разлика от функционирането им във възрожденската идеология обаче, където те са обвързани с проблема на национално освобождение и консолидация на националното съзнание, тук те са социално детерминирани. Борбата е борба за освобождаване от обществената несправедливост на съществуващия ред. Тя е ценностният разграничител между свободата и робското съществуване, разбирани като битийни категории. Братството се осмисля вече не в контекста на националната принадлежност към българското („братя българи”'), а в идентичността, основана на споделяните социални реалности и общността в идеите. Емблематично за това смислово преобръщане е стихотворението „През бурята”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител