"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Анализ на разказа "Албена" от Йордан Йовков

Разказът „Албена” разгръща мотива за притегателната и запленяваща сила на женската хубост, като го обвързва със сложна нравствена проблематика - за греха и покаянието, за порицанието и прошката, за моралната норма и личния избор. Хубостта на Албена е неоспорима и всеизвестна. С помощта на проверения и обикнат похват да представя героите си чрез възприятията на тези, които съжителстват с тях или ги наблюдават, Йовков изгражда образа на героинята чрез възприемането й от множеството: „Нямаше човек, който да не познава Албена”, „тоя поглед... познаваше всеки мъж ”. Присъствието на героинята в живота на селото е свързано най-вече с красотата й. Тя я откроява, вижда се отдалеч („... отдалеч, по вървежа и по правата й снага, се познаваше колко Албена е хубава”), за нея говорят хората.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител