"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Есета

10-те Божи заповеди-необходимост или анахронизъм (есе)

Универсалният източник на човешко знание е Библията, наричана още „Книга на книгите”. От нея водят нячалото си духовните пътища в културната история на човечеството. В първата и част - Стария завет са записани Десетте основни заповеди - серия от закони, установени на планината Синай. Първите четири от заповедите засягат задълженията към Бога, а останалите шест - задълженията към ближните...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител