"Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове."